Årsmöte för Svenska Förbundet för Nordisk Kryssare 5½
Torsdag 7 mars 2024 19.00
GSS klubblokal på Långholmen

 

Möteshandlingar och bilagor

Kallelse till årsmöte 2024
Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse 2023
Resultaträkning 2023
Faktura medlemsavgift 2024