E-post: info@nordiskkryssare.org

Svenska Förbundet för Nordisk Kryssare 5½

Carl Larssons väg 51
168 50 Bromma

Den årliga medlemsavgiften är 200:- för aktiva medlemmar med båt och 100:– för stödmedlemmar.

Beställ medlemsskap här

Förbundets vimpel finns att köpa för 160:-

Beställ vimpel här

 

Plusgiro 45 02 26-6