E-post: info@nordiskkryssare.org

Svenska Förbundet för Nordisk Kryssare 5½

Carl Larssons väg 51
168 50 Bromma

 

Den årliga medlemsavgiften är 200:- för aktiva medlemmar med båt och 100:– för stödmedlemmar.
Förbundets flagga finns att köpa för 200:- (+20:- för frakt inom Sverige).

Betalning sker till:

Plusgiro 45 02 26 – 6

För utlandsbetalningar eller överföring från bankkonto ska följande anges:

IBAN SE07 9500 0099 6026 0450 2266
BIC/SWIFT NDEASESS
Nordea Bank Sweden AB, SE-105 71 Stockholm, Sweden

Glöm inte att ange avsändare.