Svenska Förbundet för Nordisk Kryssare 5½ är officiellt klassförbund för segelbåtstypen Nordisk Kryssare 5½. Det bildades 2005 för att tillvarata klassens intressen. Förbundets verksamhet syftar till att öka intresset för båttypen Nordisk Kryssare 5½ samt att, enligt stadgarna bland annat

  • Svara för klassens administration
  • Planera klassens kappseglingsprogram
  • Bevaka klassens tekniska utveckling
  • Svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet
  • Representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund
  • Tillvarata klassens övriga intressen

Förbundet var fram till 2016 anslutet till Svenska Seglarförbundet, men är sedan dess fristående.

pdficon_largeStadgar för Svenska förbundet för Nordisk Kryssare 5½ Uppdaterade 16 mars 2017

pdficon_largeBildandet av nytt förbund för Nordisk Kryssare av Torbjörn Meltzer, ordförande 2005 – 2013.