Januari 2020

Alla bottenstockar på plats utom en.

Sedan december har alla bottenstockar (utom två) som skall bytas monterats. Den ena måste vänta tills håltagning för döträet är klar. Den andra kräver att skadorna på bordläggningen först åtgärdas. Reparationen får vänta tills vi får värme eftersom det skall epoxylimmas.

För att fylla ut de större hålen i kölen för kölbultarna satte jag rörhylsor av rostfritt rör utanpå kölbultarna. Tätning gjordes med bitumentape runt bultarna och fårtalg med trätjära på de plana ytorna mellan planka och köl.

Jag har fått bra kontakt med tidigare ägaren – Bo Hoffsten – som ägde Lindagull 1979-1986. Träffade honom av en slump i Västervik för några år sedan. Det visade sig att han hade några originalritningar som han tacknämligt överlämnat till mig. Den ritning som visas är full av dåtidens postitlappar med anvisningar som beställaren Einar Ekholm hade 1949. Observera att det skall vara särskild låda för skjortor. Självklart är jag tacksam för all information jag kan få av originalutförandet eftersom jag tänker återmontera originalinredningen.

Ritning med Einar Ekholms anvisningar.

Tankegångarna runt motor pågår. Nu lutar det åt utombordare med elmotor. Det finns utombordare med utbytbara batterier. Alltså skulle man kunna ha flera batterier (accar) som fungerar som reservdunkar och som laddas när tillfälle ges.

För februari gäller att testa rodret så att det passar mot roderstäven och i hjärtstock. Därefter montera döträ, tillverka sambord och påbörja lagning av skador på bordläggning.