Strängnäs Båtvarv
På 1930-talet gjöt båtbyggarna en skylt som de skruvade fast i båtarna. Den här var bröderna Erikssons varumärke.
Bröderna Erikssons Båtbyggeri, Strängnäs
Båtbyggare: Erik Eriksson. Sönerna Charles, Erik och Harry Eriksson

Verksamt 1908 - 1964

Om Br. Erikssons Båtbyggeri:

Grundades 1908 av Erik Eriksson. På varvet byggdes skärgårdskryssare i klasserna 15-40 kvm. Man byggde också många av Mälarsällskapens och Stockholmsklubbarnas lottbåtar. Varvet togs 1945 över av sönerna, som drev verksamheten till 1964.

ur Strängnäs Tidning 20/2 1920

Båtbyggare E. Eriksson i Strängnäs har för stundande säsong mottagit beställning på ej mindre än fem utlottningsbåtar – ett gott bevis på det anseende som skicklig och samvetsgrann båtbyggare hr Eriksson åtnjuter.

De fem utlottningsbåtarna bygges för följande sällskaps räkning: Brunnsvikens Segelsällskap, Stockholms Segelklubb, Stockholms Segelsällskap, Göta och Strängnäs Segelsällskap. Alla är 22:or.

Brunnsvikens båt är färdig och man håller som bäst på med Stockholms Segelklubbs – en kappseglare av modern typ utan ruff samt 10 meter lång. I övrigt äro eller ha under vintern vid hr Erikssons och hans söners båtbyggeri varit under byggnad ett par större motorbåtar samt en vacker 30:a vilken senare kommer att stanna inom familjen.

B.

Nordiska Kryssare byggda på Br. Erikssons Båtbyggeri: