Förbundet håller sitt årsmöte torsdag 10 mars 2016 19.00 i Göta Segelsällskaps lokaler på Långholmen. Kallelse och möteshandlingar har skickats ut till medlemmar per post.

Handlingarna finns även under medlemssidorna.


Uppdatering

Årsmötet avlöpte planenligt, där det bl.a. beslutades att 5½-förbundet ska begära utträde ur Svenska Seglarförbundet.

Protokollet finns tillgängligt på medlemssidorna.