En bättre blandning

Av Bengt Hunyadi och Curt Gelin. Foto: Curt Gelin

Nordisk Kryssare eller Femochenhalvan, kom till som en motpol till 1930-talets stora klasser Skärgårdskryssarna och R-båtarna, främst Sexorna. Högre fribord, bättre bomöjligheter, rejälare seglingsegenskaper, men billigare att bygga, var ledorden när klassregeln togs fram. 120 exemplar byggdes, Segeljakten ”testade” en av de finaste.

S44 Rarahu

När Nordiska Kryssarregeln skapades i början av 1930-talet, var det på initiativ av några danska seglare, som kontaktade GKSS i ärendet. Västkustseglarna gillade tanken på en båt som var ”präktig och snabb, anpassad till våra vatten” och att båten skulle vara billig, säker och duga för både nöjessegling och kappsegling. läs mer »

En orörd seglats – S7 Cobra

Av Anders Værnéus (text & foto)

Jag har varit på många klassiska båtar. Kanske flest i Sverige till och med. Många i kanonskick med pedantiska ägare som putsar och fejar på sina skönheter. Men det är inte ofta som båtarna bjuder på en närapå svartvit upplevelse. Som om idag var 1932 då de var nya och orörda. Den nordiska kryssaren Cobra gjorde däremot det. Välkommen ombord! läs mer »

ur Segelbåtstyper, 1965

S21 Joulie

S21 Joulie

5 ½-meters Nordisk Kryssare

GKSS och Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) gick samman 1931 och skapade reglerna för den nordiska ”Fem-och-en-halvan”. Det är en mycket elegant och välseglande båt som var avsedd att bli en kombination av kappseglings- och familjebåt. läs mer »

En produkt av en sund mätningsregel

av Olof Lalin

Mycket har sagts och skrivits såväl för som emot regelbåtar. För regelbåtar talar ur många synpunkter önskvärdheten av ett mera enhetligt båtmaterial. Mot desamma talar främst svårigheten att i en formel med tillhörande i möjligaste mån begränsade text kunna inrymma de otaliga nyanser i smakriktningar vi seglare nu en gång ha. läs mer »

Segelsällskap med självhushåll

Medan nordiska kryssaren så gott som försvunnit från Västkusten, där den en gång i tiden skapades och under flera år bildade en intressant kappseglingsklass, har den i stället accepterats på ostkusten och vid Mälaren, där varje år flera båtar komma till. läs mer »

Det ljusnar

Det är verkligen glädjande att se hur kontakterna med utlandet börjar återknytas även segelsportsligt. Från såväl Danmark som England föreligger redan preliminära meddelanden om besök på västkusten i sommar med deltagande i våra regattor. läs mer »

5½ met. nordiska kryssaren lever upp igen

Här visas en nykonstruktion till 1946 av civilingenjör Bertil Bothén.

5½ m. Nordisk Kryssare. Segelritning. Bertil Bothen 1945

Intresset för mera långfärdsbetonade båtar är i stadigt stigande, men även fordringarna pa snabbhet och lättskötthet. Helt naturligt har därför efterfrågan på goda beboeliga båtar av en typ som Nordiska Kryssarna varit mycket stor och den ganska stora klass 5½-or som fanns här i Göteborg, har genom förmånliga andrahandspriser till stor del skingrats. Nu ser det emellertid ut som om klassen skulle få uppleva en renässans. En båt, ritad av ingenjör Sundén, är under byggnad vid Arendal och en av civilingenjör Bertil Bothén ritade 5½-a, för dir. Åke Jansson, beräknas färdig till nästa säsong.
läs mer »

Amatörer byggde vackra kryssare

S18 Ann och S17 Tjosan

”Ann” och ”Tjosan” på Torsdalens slip strax före sjösättningen.

Ett par granna båtar gledo häromkvällen i den svaga brisen långsamt nedför ån mot Blacken. Det var ”Ann” och ”Tjosan”, amatörbyggda nordiska kryssare, som efter sexton månaders intensivt fritidsarbete gjorde sin jungfruseglats ut till Harklinten för att ingå som ett vackert tillskott i Svearnas flottas. Byggherrar och stolta ägare äro sällskapets sekreterare kontorist Rune Carlsson på Bok-Öberg och dess materialförvaltare vertygsarbetare Elon Ahlin på Bergs bolag.

Typen är ny för våra vatten men under snart femton år prövad, främst av GKSS i Göteborg och i Danmark, där den nordiska ”5 ½ meters kryssaren” blivit mycket populär, lämpad som den är både för långsegling i öppen sjö och för kappsegling. läs mer »