Historiska artiklar

Vid tiden för klassens bildande diskuterades många aspekter av den nya båttypen, både på GKSS möten och i artiklar i tidningarna Seglarbladet – som ges ut än idag – och Rodret.

Här finner du några av dessa artiklar samt en del andra texter om båttypen, sorterade i omvänd kronologisk ordning. läs mer »


En bättre blandning

Av Bengt Hunyadi och Curt Gelin. Foto: Curt Gelin

Nordisk Kryssare eller Femochenhalvan, kom till som en motpol till 1930-talets stora klasser Skärgårdskryssarna och R-båtarna, främst Sexorna. Högre fribord, bättre bomöjligheter, rejälare seglingsegenskaper, men billigare att bygga, var ledorden när klassregeln togs fram. 120 exemplar byggdes, Segeljakten ”testade” en av de finaste.

S44 Rarahu

När Nordiska Kryssarregeln skapades i början av 1930-talet, var det på initiativ av några danska seglare, som kontaktade GKSS i ärendet. Västkustseglarna gillade tanken på en båt som var ”präktig och snabb, anpassad till våra vatten” och att båten skulle vara billig, säker och duga för både nöjessegling och kappsegling. läs mer »


En orörd seglats – S7 Cobra

Av Anders Værnéus (text & foto)

Jag har varit på många klassiska båtar. Kanske flest i Sverige till och med. Många i kanonskick med pedantiska ägare som putsar och fejar på sina skönheter. Men det är inte ofta som båtarna bjuder på en närapå svartvit upplevelse. Som om idag var 1932 då de var nya och orörda. Den nordiska kryssaren Cobra gjorde däremot det. Välkommen ombord! läs mer »


Ny snabb båt enligt gammal mätregel

Konstruktör Knud Olsen, Bandholm, återupplivar den gamla Nordiska Kryssaren.

Av Anders Høegh Post

Konstruktör Knud Olsen i Bandholm (han med Bandholmarna) har lekt lite med den gamla goda Nordiska Kryssar-regeln från 1930.
Resultatet, som ses här, har blivit en modern »skärgårdskryssare« i bästa »internationella-10-meter-Afrodite-stil«. läs mer »


ur Segelbåtstyper, 1965

S21 Joulie

5 ½-meters Nordisk Kryssare

GKSS och Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) gick samman 1931 och skapade reglerna för den nordiska ”Fem-och-en-halvan”. Det är en mycket elegant och välseglande båt som var avsedd att bli en kombination av kappseglings- och familjebåt. läs mer »


Film från Öresundsveckan 1952

Stig Ekblom, ägare till D4 CAN III (Queenie) skriver:

Också lite från vårförberedelser, sjösättning samma vår – och så många båtar i kappsegling under Öresundsveckan.

Öresundsveckan var en seglingstävling där båtar från andra länder kunde delta. Det var främst danska båtar som var närvarande. Som synes var det en enormt stor tillställning med många klasser representerade. Vi ser flera startande i International 5,5 M, Drakar, 5½M Nordisk Kryssare, Folkbåtar, Juniordelar och Piratjollar samt andra jollerklasser. läs mer »


En produkt av en sund mätningsregel

av Olof Lalin

Mycket har sagts och skrivits såväl för som emot regelbåtar. För regelbåtar talar ur många synpunkter önskvärdheten av ett mera enhetligt båtmaterial. Mot desamma talar främst svårigheten att i en formel med tillhörande i möjligaste mån begränsade text kunna inrymma de otaliga nyanser i smakriktningar vi seglare nu en gång ha. läs mer »


Andras båtar – Lalita

Nordisk kryssareAv Einar Blomquist

Fem kojplatser imnrymmer denna båt, två i förpiken, två i ruffen och en stickkoj

När ingenjör Bertil Bothén, initiativtagaren till 5½ meters nordiska kryssaren, fick i uppdrag att rita denna båt — hans senaste i klassen — var en av förutsättningarna att skapa en verkligt rymlig och sjövärdig båt, som om möjligt skulle ha samma goda seglingsegenskaper som hans tidigare 5½:or. läs mer »


Segelsällskap med självhushåll

Medan nordiska kryssaren så gott som försvunnit från Västkusten, där den en gång i tiden skapades och under flera år bildade en intressant kappseglingsklass, har den i stället accepterats på ostkusten och vid Mälaren, där varje år flera båtar komma till. läs mer »


Det ljusnar

Det är verkligen glädjande att se hur kontakterna med utlandet börjar återknytas även segelsportsligt. Från såväl Danmark som England föreligger redan preliminära meddelanden om besök på västkusten i sommar med deltagande i våra regattor. läs mer »