Ett däck utan masthål

Mastfot till 5,5m Nordisk Kryssare 1934 ”A”.

Bland årets svenska nybyggnader finnas tvenne som på ett särskilt sätt skiljer sig från de övriga och det är de av undertecknad ritade båtarna: 30 kvm. skärgårdskryssaren ”Valiant” och 5½ m. nordiska kryssaren ”Blåsut”, på vilka masten icke på vanligt sätt vilar på en över kölen placerad mastfot, utan är placerad direkt på däck.

På många motoryachter har denna konstruktion kommit till användning, men knappast på någon modern segelbåt, där påkänningarna genom riggens förenkling koncentrerats till enstaka punkter och där uppträda med avsevärda krafter. läs mer »


5½ met. Nordisk Kryssarklassens utveckling

Under en lång följd av år före 1929 saknade västkusten lämplig regel för byggande av beboeliga, sjödugliga och relativt snabba båtar, i en storhetsgrad och prisnivå som motsvarades av de äldre präktiga 30- och 40:orna.

Skärgårdskryssarregeln hade som bekant icke lyckats fånga västkustseglarnes intresse för nybyggnader och de internationella klasserna voro för dyra och för stora. läs mer »


Nordiska kryssarklassen på frammarsch

I detta nummer av Seglarbladet, som på sätt och vis kan betraktas som ett specialnummer för 5½ met. Nordiska Kryssarklassen, lämna vi dels en skildring av klassens utveckling alltifrån dess skapande till närvarande stund. Vi visa samtidigt ritningarne till en del av de de konstruktioner som gjorts i klassen. Även årets nybyggnader ha kommit med, tack vare välvilligt tillmötesgående från konstruktörerna, vilka synas omfatta klassen med ett visst intresse. läs mer »


Utvecklingen av 5 ½ m. Nordisk kryssaren

Västkusten saknade ända till år 1929 en lämplig regel för byggande av beboeliga, sjödugliga och relativt snabba båtar i många år. Skärgårdskryssareregeln hade ej slagit igenom och internationella båtar voro för dyra och för stora. Vid en seglarkonferens på initiativ av GKSS 5 april 1929 kom dock förslaget upp att skapa en B-30 i överensstämmelse med B-22 och ävenså en 30:a lik Nordiska 22:an. läs mer »


Ny typ av 5½ met. Nordisk Kryssare

Segelritning till 5 ½ m. nordisk kryssare. Konstruktör: Ingenjör Carl Holmström, Göteborg.

Den populära nordiska kryssareklassen får ett bra tillskott nästa säsong. Så vitt Seglarbladet har sig bekant blir det minst tre nya båtar, möjligen fyra. Arkitekt Nernst Hanson bygger en båt hos Hjalmar Johansson på Långedrag efter ritning av Bertil Bothén. G. K. S. S. bygger en båt på Arendals båtvarv efter ritningar av Tore Herlin och dessutom har Tore Holm ritat en båt för doktor Ekholm i Nässjö. Även den sistnämnda båten får sin hemvist på västkusten. I dagens nummer visa vi en splitter ny konstruktion, som dock ännu icke fått någon beställare. Den är utförd av ingenjör Carl Holmström i Göteborg som ställt nedanstående ritningar till Seglarbladets förfogande. Ingenjör Holmström lämnar samtidigt följande beskrivning:

En bred, kraftig båt som seglar med liten krängning har alltid varit den önskvärda typen på västkusten för en lustseglingsbåt. Den i typ som skapats av den internationella regeln i de mindre klasserna är ingen båt för lustsegling, det är en ren kappseglingsbåt och som sådan får man naturligtvis ej begära att segla enbart behagligt. läs mer »


Ett angrepp och ett svar

I ”Dagens Nyheter” handhaves den segelsportsliga avdelningen sedan flera år på ett intresserat och piggt sätt av signaturen ”Ess” — vilket är uttytt Sten Scholander — som emellertid i D. N. den 9 nov. råkar komma med åtskilliga felaktiga sakuppgifter.

Red. Scholander skriver:

”Från G. K. S. S. — vilket är uttytt Göteborgs Kungliga Segelsällskap — har på omvägar kommit mig till hända en underrättelse som är ägnad förvåna och stämma ned humöret. läs mer »


Kritik mot G.K.S.S. utlottningsbåt för 1933

Vid Roder och Ratt – DNs kolumn för båtsport

Från GKSS — vilket är uttytt Göteborgs Kungliga Segelsällskap — har på omvägar kommit mig till handa en underrättelse som är ägnad förvåna och stämma ned humöret.

Sällskapet i fråga skall nämligen som utlottningsbåt för 1933 bygga en nordisk kryssare. Nog hade man väl haft anledning antaga, med tanke på 50-årsjubileet i Hankö och GKSS:s 75-års dito året därpå, att sällskapets ledning skulle ha så mycket förutseende att den i stället offrade pengarna på det internationella altaret. 6:or, nya 6:or, ropar vår sport efter. Att hr Göteborg i GKSS sålunda skulle glömma bort att den största tjänst som kan göras svensk segelsport 1933 är att möta upp i Hankö så internationellt representativt som möjligt. läs mer »


Nordiska Kryssarklassen

Danmarks N.K. poängpokal 1932.

I och med den charmanta utlottningsbåt som G. K. S. S. byggde i år i den nordiska kryssarklassen torde man kunna fastslå att klassen slog igenom i Göteborg.

Den ”nordiska kryssaren” ha också visat sig vara en lyckad kombination av tävlings- och långfärdsbåt med goda sjögående egenskaper. Skada blott att byggnadspriset för densamma icke kunnat bliva ett par tusen kronor billigare. Men detta sammanhänger ju delvis med det förhållandet att båtarne fått en verkligt präktig utrustning. läs mer »


Den första båtbyggnadsmässan i Sverige

Den stora båtbyggnadsmässan som i år anordnats i Göteborg i samband med Svenska Mässan blev mycket lyckad. Det var den första kompletta båtbyggnadsmässan i vårt land och försöket manar till efterföljd. Det utställda båtmaterialet var av hög klass. läs mer »


DN rapporterar om tvenne danska NK-båtar

Vid Roder och Ratt

Dagens Nyheters kolumn för båtsport

Trots allmän stiltje på båtbyggnadsområdet finns det en herre som tänker på att medan gräset gror dör kon. Mannen är ingenjör Reimers.

När han inte exporterar våra bästa båtar i olika klasser till världens många hörn, knyter han nya förbindelser med Tysklands, Hollands, Frankrikes, Englands och Amerikas spekulanter på nybyggnader. Eller också ritar han nya båtar. läs mer »