Skonerten HMS Falken S02. Ett av svenska marinens två utbildningssfartyg. Ritad av Tore Herlin 1946.
Tore Herlin 1879-1967

Om Tore Herlin:

Tore Herlin var marindirektör och fritidsbåtskonstruktör. Han konstruerade bland annat flottans båda skolfartyg Gladan och Falken samt havs- och kustkryssare. Tore Herlin var en av Svenska kryssarklubbens grundare och han ägnade sig mycket åt att ta fram mätregler för sjödugliga kappseglings- och långfärdsbåtar.

Nordiska Kryssare ritade av Tore Herlin: