Nordiska Kryssaren: Populär båtklass!Ännu ett nybygge inom NK-klassen är igång. Rodret kan nämligen nu publicera ritningar till en 5½ meters Nordisk Kryssare, konstruerad av ing. Knud H. Reimers, en båt som just står skrovfärdig på Motala Båtvarv.

Det är en syskonbåt till den i fjol på Motala båtvarv byggda NK-båten ”Blåsut”, ägare direktör Sven Frisell. Denne önskade sig nämligen en liten långfärdsbåt med speciell inredning och det är ett utmärkt betyg för Nordiska Kryssarregeln läs mer »

Iversens Nordiska KryssareNordisk Kryssare – Jac. M. Iversen

Inga nybyggen inom Nordiska Kryssareklassen meddelade Seglarbladet för någon tid sedan. Det är emellertid, som Rodret redan omtalat, fel läs mer »

Tilläggsbestämmelser 1935Tilläggsbestämmelser för 5½ met. Nord. Kryssarklassen.

Enligt överenskommelse mellan Kongelig Dansk Yachtclub och Göteborgs Kungl. Segel Sällskap skola från och med sommarsäsongen 1935 följande tilläggsbestämmelser för 5½ met. Nordiska Kryssarklassen gälla: läs mer »

Ostkustens första Nordiska Kryssare till NynäshamnIversen ritar

Åtminstone på de stockholmska breddgraderna är väl kännedomen om Nordiska Kryssaren tämligen liten, varför en hastig presentation nog inte kan skada.

NK-båten förekommer ju tämligen ensidigt i Göteborg, där den blivit mycket populär genom sin rymlighet, sin seglingsförmåga och sjötålighet. Där finns »Nordiska Kryssarklubben», en mindre sammanslutning mellan NK-båtägare, som skall verka för klassens spridning och popularisering samt dess deltagande i regattor. läs mer »

5½ meters Nordiska Kryssare – Matrikel 1935Göteborgs Kungl. Segelsällskaps Fartygsregister 1935 (utdrag)

Matrikel över ett antal av de tidiga Nordiska Kryssarna som var medlemmar av GKSS vid tiden. S13 Intarsia och S14 Embla saknas. Listar bl.a. djup och segelarea, något som inte funnits dokumenterat förut.

Bilaga till Seglarbladet nr 18, 1935. läs mer »

Fram för nordisk båt, yrka MälarseglarnaLage Eklunds ”nordiska kryssare”

“Det har gått för långt.” Uppsala har ordet.

UPPSALA, onsdag.

D.N. Det är väl knappast någon plats i Sverige som så omhuldat ”1925 års regel”, speciellt då 22:an, som Uppsala. Fr. o. m. 1927 och t. o. m. 1932 byggde och utlottade de båda segelsällskapen, Upsala segelsällskap och Ekolns segelklubb, varje år var sin 22 :a, och det sistnämnda sällskapet gör det fortfarande, medan USS gått i spetsen för M. 30:orna; även flera privata byggen, som ju varit rätt sällsynta annars, ha beställts av Uppsalaseglare. läs mer »

Norgeseglarna entusiastiska för nordisk båtEntonnarn bort?

Det förslag som vid seglardagen den 25 dennes framkommer om att det svenska förbundet skall söka komma överens med de norska, danska och finska nationella seglarförbunden för att ena sig om en gemensam typ av mindre kryssare vinner god anslutning i Norge. Direktör Halfdan Hansen, mångårig f. d. ordförande i K. Norsk Seilforening gillar denna tanke helt och fullt. läs mer »