Iversen ritar

Åtminstone på de stockholmska breddgraderna är väl kännedomen om Nordiska Kryssaren tämligen liten, varför en hastig presentation nog inte kan skada.

NK-båten förekommer ju tämligen ensidigt i Göteborg, där den blivit mycket populär genom sin rymlighet, sin seglingsförmåga och sjötålighet. Där finns »Nordiska Kryssarklubben», en mindre sammanslutning mellan NK-båtägare, som skall verka för klassens spridning och popularisering samt dess deltagande i regattor. Rodret kan nu meddela sina läsare den nyheten, att den första 5½ meters Nordiska Kryssaren kanske redan i sommar kommer att uppträda på Ostkusten. Ing. Jac. M. Iversen har nämligen just färdigställt ritningar till en dylik båt för en seglare i Nynäshamn.

– Det har varit ett mycket intressant uppdrag, säger Ing. Iversen på Rodrets förfrågan. »NK-regeln är en mycket trevlig regel att ha att göra med, man kan ju röra sig tämligen fritt i konstruktionshänseende fast dock med vissa restriktioner förstås. I Göteborg finns en hel del NK-båtar redan och belåtenheten med dem är allmän. Min tro är också att om man bara som nu får en dylik båt byggd uppåt de här trakterna, så kommer det nog flera sedan. Kanske man snart nog kan få till stånd en liten kappseglingsklass, ty det blir verkligen bra och trevliga båtar inom denna regel, icke minst därför att de äro rymliga och passar alldeles utomordentligt som familjebåtar.»

I nästa nummer av Rodret kommer ing. Iversens ritning till denna NK-båt att publiceras.
Nordiska Kryssaren mätes efter en regel, som i stort sett tagit fasta på det bästa inom den internationella och det bästa inom skärgårdskryssareregeln. Dess formel (L+ √S)/2.5=5.5 är beträffande täljaren exakt den som föreslogs från Norge och Italien för nya R-regeln. För att säkra sig mot allt för olikvärdiga båtar har man dessutom infört en del restriktioner, bland vilka de viktigaste äro begränsning av mätplanets längd uppåt och nedåt mellan 7,60 resp. 7,30 m., L. ö. a. max. 1,42 ggr längd i mätplan, breddmin. på 2,08 m., maximidjup 1,48 m., kölvikt mellan 1800 och .1500 kg., mast- och förtriangelhöjdbegränsning, begränsning av seglens antal etc.

(sign. »Intressent» i Seglarbladet.)

Källa: Rodret Nr 2, 20 feb 1935