Entonnarn bort?

Det förslag som vid seglardagen den 25 dennes framkommer om att det svenska förbundet skall söka komma överens med de norska, danska och finska nationella seglarförbunden för att ena sig om en gemensam typ av mindre kryssare vinner god anslutning i Norge. Direktör Halfdan Hansen, mångårig f. d. ordförande i K. Norsk Seilforening gillar denna tanke helt och fullt. Vanskligheten med att komma till ett resultat underströk hr Hansen vid ett samtal med Dagens Nyheters medarbetare, ligger i att synpunkterna beträffande den lämpligaste båten äro rätt olika. Men allt pratet, som man så ofta hör, sade hr Hansen, att den typen ej passar i det vattnet etc. etc. är efter min mening bara nonsens. En sund och snabb båt passar i vilket vatten som hälst.

Halfdan HansenHalfdan Hansen

Man har rätt i Sverge att sexorna är en för dyr klass, vi behöva en något mindre och billigare klass, och vi böra göra denna uteslutande till en nordisk klass för oss själva. Vi ha i Norden faktiskt på jaktsportens område så ytterst litet att lära av andra nationer, och sedan en sådan klass slagit igenom så vore det nog ej häller svårt att få den erkänd som internationell båtklass, om vi så skulle önska. Se vi bara på den i Göteborg skapade Drak-klassen, som vi i Norge med glädje accepterat liksom danskarna, så har Tyskland nu sökt komma med på ett hörn, men jag kan icke gilla denna utökning, ty tyskarna ha en tendens att förbättra och förfina och göra dyrare en sådan båttyp, och snart stå vi långt från det mål vi ville sätta oss före, en billig, sjövärdig lust- och kappseglingsbåt. Man borde genom det nordiska seglarförbundet inbjuda våra konstruktörer att framkomma med förslag, och sedan skulle man nog snart kunna ena sig, dock kanske först sedan man sett vad som ur varje konstruktörs ritstift kunde framkomma. För våra smärre segelsällskap skulle det betyda en uppryckning om konkurrensen kunde utökas att bli allmänt nordisk i en dylik liten båtklass, där sällskapen skulle ha råd att delta. Intet tvivel om den saken.

En annan tanke som jag hoppas ni i Sverge skulle kunna gilla är, fortsatte hr Hansen, entonnarpokalens slopande ur 6-metersklassen. Det är alldeles för mycket med både Guldpokalen och entonnaren i samma klass, det blir tårta på tårta. Fransmännen, som satt upp denna pokal, skulle nog kunna placera den i någon annan lämplig klass, och vi norrmän, som senast vunnit den, ha lust att ta initiativet till en sådan omplacering. Norge kommer att delta i de olympiska starbåtsseglingarna, förklarade hr Hansen, fastän vi ännu aldrig sett en starbåt i Norge. Men vi äro nu på utkik efter en god stare, hälsa och säg det till edra vänner i Stockholm. En god stare köpes av K. Norsk Seilforening.

Ten.

Källa: Dagens Nyheter, 22 November 1934