Ännu ett nybygge inom NK-klassen är igång. Rodret kan nämligen nu publicera ritningar till en 5½ meters Nordisk Kryssare, konstruerad av ing. Knud H. Reimers, en båt som just står skrovfärdig på Motala Båtvarv.

Det är en syskonbåt till den i fjol på Motala båtvarv byggda NK-båten ”Blåsut”, ägare direktör Sven Frisell. Denne önskade sig nämligen en liten långfärdsbåt med speciell inredning och det är ett utmärkt betyg för Nordiska Kryssarregeln, att konstruktören efter en del jämkningar på beställarens fordringar kunde få in båten under NK-regeln. Men om dir. Frisell även inte fick en regattabåt, så fick han i stället en ypperlig långfärdsjakt med bra utrymme och funkis inredning. Med andra ord: Ing Reimers ritade en trivsam och trevlig båt.

Systerbåten, som nu snart är färdig, bygges för direktör V. Siberg, Luton, England, en känd GKSS-are. Efter ett par provseglingar ombord ”Blåsut” fattade nämligen dir. Siberg sådant tycke för båttypen, att han, som sagt, beslöt sig för ett duplikatbygge. Dimensionerna äro: Löa 10,70 m., Ivl 6,95 m., max. bredd 2.0S m., djupgående 1,47 m., deplacement 3000 kg., kölvikt 1700 kg., segelarea 30 kvm. Båda ovan omtalade seglare ha med klar blick för de goda utrymmen som vinnes, varit eniga om att placera masten på däck. ”Blåsut” har under gångna säsongen aldrig haft någon olägenhet av mastens placering, tvärtom. I alla väder har riggen visat sig motsvara förväntningarna, varför man väl snart får se efterföljare. Bordläggningen har även under de svåraste förhållanden hållit tätt.

Knud H. Reimers – 5,5 m Nordisk Kryssare ”1935 – A”

Granskar man ritningarna finner man att längst förut finnes hyllor för lanternor, plats för segelsäckar, ankare och tross m. m., dessutom finnes här en torr-klosett. Midskepps är mellan två skott inbyggd en byrå med fyra lådor i skjortlängd och bordvarts finnas två låsbara skåp över fotändarna av kojerna, vilka äro försedda med bottnar av stålrörsresår och ha gott utrymme, 1950 x 0.650 mm. Över kojerna långa hyllor. Två byråer finnas om babord för porslin samt trall för glas. Styrbord hän plats för inbyggt tvättfat, för toilettartiklar etc. Akterkojerna äro av samma dimensioner som de andra kojerna. Sittbrunnen blir 2 meter lång och med längsgående säten över kojerna. Där kojerna sluta finnes om styrbord inbyggd vattentank med slangledning till pentryt, om babord ligga snedhyllor för sjökort och nautiska handböcker o.s.v. Under akterdäck låsbart utrymme för diverse saker, varvid luckan på insidan har ett grogglastrall, lätt åtkomlig för skepparen. Under durken finnes stor, väl isolerad isbox av zink och i förkant under en lucka, som bildar steg in i ruffen, är ett fotogenkök inbyggt i balansbyglar. Bord kan anbringas i salongen eller i sittbrunn vid skaffning.

Vid ett samtal med ing. Reimers om NK-regeln, anser denne att regeln är den bästa nu existerande för smärre, snabba kustkryssare, den enda nackdelen anser han emellertid att järnkölen är. Skillnaden mellan järn och bly blir, sedan alla kostnader som gjutning, transporter etc. avräknats, så pass liten, att en blyköl vore att föredra. Vidare tycker ing. Reimers att det borde vara ett gott uppslag, om något segelsällskap på Ostkusten ville ta initiativet till flera byggen genom att bygga en NK-båt som lottbåt. I Danmark och Göteborg speciellt är klassen utomordentligt populär och priserna för en dylik båt i andra hand ligger endast obetydligt under nybyggnadspriserna. Troligen kommer man snart även i Finland att besluta sig för denna klass, bara finländarna någon gång få se en dylik båt seglande. Det är sålunda alla skäl hoppas att någon göteborgare kommer upp hit på Sandhamnsregattan med en NK, som för resten numera skall ha 5½ i seglet i stället för NK.

M.

Källa: Rodret nr 6, 15 maj 1935