»Bevare oss för en nationell 30 m² eller entypsbåt, vilket skulle innebära sotdöden för de mindre bemedlade seglarna i avsaknad av konkurrens utåt. Det enda sättet att slippa från åldersklasserna och öka vår flotta vore just att antaga en utexperimenterad klass, som 5½ metern är, vilken gynnar såväl kappseglaren som långfärdsseglaren.»

Ovanstående är skrivet av sign. »Nemo» i finländska tidskriften »Frisk Bris» på tal om det avstyrkta förslaget att i Finland instifta en 30: a. Förf. fortsätter (sedan han redogjort för Nordiska kryssarens uppkomst och utveckling) sålunda:

»Dessa nordiska kryssare äro nu antagna i Sverige, Norge, Danmark och N. Tyskland. Vore det inte skäl att även vi nu skulle kunna antaga denna klass och på så vis åter komma i kontakt och samarbete med länderna i västra och södra Östersjön. Denna kryssare kommer att hos oss återuppliva amatörkonstruktionen och bygget av mätregelbåtar – icke entypsbåtar – och på så vis återuppliva i vår segelsport den »gamla goda tiden» med dess heta duster och rivalskap på böljan den blå.»

Källa: Rodret Nr 7 31 maj 1935