det är alldeles tydligt. Även på Ostkusten börjar nu seglarna få klart för sig att båttypen lämpar sig alldeles utmärkt både som kappseglare och familjebåt.

Från Göteborg meddelar oss civilingenjör Bertil Bothén, mannen som ritat de flesta båtarna till denna 5½ metersklass, att han i år konstruerat ytterligare två dylika. Det ena nybygget har redan levererats från Arendals båtvarv till dir. Per Risberg, Göteborg. Till det andra har varvsägare Lindgren i Onsala beställt ritningar för att byggas vid hans varv.

Allt som allt har nu civ.ing. Bothén ritat nio stycken »5½ metare», en god siffra för denna relativt nya klass.

Källa: Rodret nr 7, 31 maj 1935