S12 Riss II
Konstruktionsår: 1935
Konstruktör: Bertil Bothén
Varv: Arendals Båtvarv

Material

Skrov:
Mast och bom:
Däck:
Köl:
Spant:

Dimensioner [?]

Deplacement: kg
Segelarea: 30,16 m²
LÖA: 10,78 m
KVL: 7,60 m
MVL: m
Bredd: 2,08 m
Djup: 1,48 m

Alma:

Motor:

Websida:

Ägare:

Endast synligt för inloggade medlemmar

Hemmahamn:

Endast synligt för inloggade medlemmar

VHF:

Om Riss II

I resultatlistan för Göteborgsregattan 19-21 juni 1936 nämns en båt vid namn Siri II, ägare S. Thorstensson, som möjligen kan vara samma båt. (Seglarbladet nr 9, 1936)

Tidigare namn och ägare:
Riss II Dir. Per Risberg Göteborg 1935 -
Ariadne II Gustav Bernström 1941 -