Kommentar: Arnold Jensen

Sejlsporten har, og maaske ikke med Urette, været anset for en kostbar sport, mange Sejlere har, der ikke kunne tillade sig, at anskaffe el. sejle i de internationale Klasser, har været henvist til, at sejle med tidligere internationale Baade i Handikap el. efter N. L. Maal, Baade der paa mange Maader ikke svarede til Ejerens ønsker, og som Regel alt for dyre i Vedligeholdelse og Nyanskaffelser. läs mer »


Förslag till Nordisk Kryssarklass

Giltighetstid 10 år. Klassen avsedd för Skandinavien och Östersjöländerna.

Formel för Konstruktion:

L + VS = 13.5

alt.

L + VS = 7,5
1,8

L = mätta längden i meter.
S = segelarean i kvadratmeter. läs mer »


Regeltrettian ändrad till nordisk kryssare

Den nya klassen torde få 4 båtar i år.

Västsvenska seglarmötet i höstas synes komma att bära frukt i det attt man nu på privat väg håller på att starta en båtklass av 30-ans storlek. Denna nya klass är baserad på en mätningsregel, som kan sägas vara en fortsättning på det bothénska förslaget till ”Regeltrettia”. läs mer »