Tilläggsbestämmelser för 5½ met. Nord. Kryssarklassen.

Enligt överenskommelse mellan Kongelig Dansk Yachtclub och Göteborgs Kungl. Segel Sällskap skola från och med sommarsäsongen 1935 följande tilläggsbestämmelser för 5½ met. Nordiska Kryssarklassen gälla:

  1. Som seglets övre ändpunkt räknas skäddans överkant.
  2. Spinnakern mätes på följande sätt: En i spinnakern inskriven likbent triangel får följande maximimått: Basen = 2.8 gånger förtriangelns bas. De båda sidorna 8,4 meter.
  3. Kryssfocken får ej överstiga 12 kvm.
  4. Märket i seglet ändras till ”5½” i st. f. ”NK”. Siffrornas storlek enl. Nordiska Kryssarklassens bestämmelser. Segel sydda före 1935 få behålla det gamla NK.
  5. Duken i storseglet. Storsegel som sys 1936 och därefter skall vara av duk Swallow Wings No. 620 eller motsvarande grovlek.
Källa: Seglarbladet nr 5 1935. Publicerat med tillstånd av GKSS