Danmarks N.K. poängpokal 1932.

I och med den charmanta utlottningsbåt som G. K. S. S. byggde i år i den nordiska kryssarklassen torde man kunna fastslå att klassen slog igenom i Göteborg.

Den ”nordiska kryssaren” ha också visat sig vara en lyckad kombination av tävlings- och långfärdsbåt med goda sjögående egenskaper. Skada blott att byggnadspriset för densamma icke kunnat bliva ett par tusen kronor billigare. Men detta sammanhänger ju delvis med det förhållandet att båtarne fått en verkligt präktig utrustning.

5 ½ met. nordisk kryssare för G.K.S.S 1933. Konstr. B. Bothén.

5 ½ met. nordisk kryssare för G.K.S.S 1933. Konstr. B. Bothén.

Klassen kommer enligt vad Seglarbladet erfarit att få 3 à 4 nybyggen i Göteborg. Det är nu avgjort att åtminstone en av dessa får civilingenjör Bertil Bothén till konstruktör. Mycket troligt är emellertid att ingenjör Bothén får i uppdrag att rita ytterligare i klassen i år. Hans hittillsvarande skapelse i N. K.-klassen äro verkligt lyckade.

En annan duktig konstruktör i klassen är ingenjör Knud H. Reimers i Stockholm, som ritade de bägge N. K.-båtar som byggdes förra vintern hos Abrahamson & Son för danska beställares räkning. Det var präktiga båtar och gedigna byggen, som länder både konstruktör och varv till all heder.

Vid den gångna sommarens seglingar erövrade f. d. en av dessa båtar, ”Queenie”, ovanstående dyrbara och vackra poängpris med 16 1/2 poäng. Närmast följde estlanderbåten ”Lis” med 11 1/4 poäng. Huruvida det blir något nytt tillskott nästa år i den nordiska kryssarklassen i Danmark är ännu ej klart.

Nordiska Kryssare på långfärd. Omslag till Seglarbladet nr 19 1932. (Foto: Frithiof Bothén)

 

Källa: Seglarbladet nr 19 1932. Publicerat med tillstånd av GKSS.