5½ met. nordisk kryssare för arkitekt Nernst Hansson under byggnad på Hjalmar Johanssons båtvarv, Långedrag, ritad av civilingenjör Bertil Bothén. Till vänster en drake av Oregon Pine.
S10 Ione
Konstruktionsår: 1934
Konstruktör: Bertil Bothén
Varv: Långedrags Varv
Ritningar: 3 st.

Material

Skrov: Mahogny
Mast och bom: Spruce
Däck: Oregon pine
Köl: Järn
Spant:

Dimensioner [?]

Deplacement: kg
Segelarea: 30,10 m²
LÖA: 10,79 m
KVL: 6,967 m
MVL: 7,60 m
Bredd: 2,09 m
Djup: 1,48 m

Alma:

Motor: Mercury 5 hk

Websida:

Ägare:

Endast synligt för inloggade medlemmar

Hemmahamn:

Endast synligt för inloggade medlemmar

VHF:

Om Ione

Ione tillhör de tidiga nordiska kryssarna ritade av Bertil Bothén. Liksom systerbåten S7 Cobra är hon byggd med salong, dvs ett skott skiljer salongen från förpiken. Dock går det att krypa fram genom en av garderoberna. Snickerierna och inredningen är av mycket hög kvalitet på båtarna från Hjalmar Johanssons varv. Generellt sätt är de tidiga 5½-orna slankare i ändskeppen och anses relativt snabba, på viss bekostnad av volymen framförallt i förpiken.

Såld till Tyskland

I Seglarbladet Nr 1 1949 finns följande notis:

Ny ägare har 5½ S 10 fått då den nyligen sålts av ing. P. O. Lalin till dir. H Hummel-Gummaelius som kallar den ≫Gum II≫

Tidigare namn och ägare:
Ione/Iris II Arkitekt Nernst Hanson Göteborg GKSS 1934 - 1937

Helsingborg 1937 - 1941
Senta Ivan Lamby Stockholm KSSS 1942 - 1946
P. O. Lalin 1947 - 1948
Gum II Hans Hummel-Gumælius Saltsjöbaden 1949 - 1956
Tekn. Dr. Bertil Löfqvist Stockholm VSS 1957 - 1964
Belinda Georg Fälman Danderyd 1964 - 1970
Vim Hans Roxengren Stockholm GSS 1971 - 1977
Cutter Anette Roxengren Stockholm SSS 1978 - 1978
Ione Örjan Tollbom Stockholm SSG 1979 - 1987
Olle Magnusson Stockholm ÅSS 1987 - 2004
Martin och Madeléne Beckman Uppsala ESK 2004 - 2012