Den stora båtbyggnadsmässan som i år anordnats i Göteborg i samband med Svenska Mässan blev mycket lyckad. Det var den första kompletta båtbyggnadsmässan i vårt land och försöket manar till efterföljd. Det utställda båtmaterialet var av hög klass. Det var övervägande de västsvenska varven som vore företrädda. Helt naturligt skulle man vilja tillägga, ty transportfrågan för stora, tunga båtar måste ju för de flesta varv bliva avgörande då det gäller att vara med eller ej på en mässa.

Fr. v. 5½ met. Nordisk kryssare, Drake och Najad utställda på båtbyggnadsmässan i Göteborg.

Bland segelbåtarne dominerade G. K. S. S:s mönsterbåt för året med sin resliga rigg. Denna 5,5 met. nordiska kryssare ådrog sig mycken beundran. Det är helt enkelt ett mästerprov som båtbyggare Hjalmar Johansson på Långedrag presterat med detta bygge. Det vackra segelstället hade den gamla välkända segelmakarefirman F. Wilh. Johansson gjort. G. K. S. S:s båtkommitterade hade dessutom ägnat båtens utställande den största omsorg. Bl. a. hade man dukat med bordservis inne i ruffen m. m. Allt detta lämnade ett mycket gynnsamt intryck och fråga är väl om G. K. S. S. någonsin haft en så väl utrustad utlottningsbåt som i år. Denna omfattande utrustning av diverse ting som eljest icke brukar höra till utlottningsbåtarnes inventarieförteckning har G. K. S. S. ett flertal vänliga givare att tacka. Sålunda har ingenjör Lars Lundquist skänkt båten värmeledning, A.-B. Elektrokompaniet den elektriska armaturen, Bothén & Linderholm har gjort den elektriska installationen, Svenska Ackumulator A.-B. Jungner en ackumulator, A.-B. Aga-Lux en radioapparat, A.-B. Jul. Albrechtson & Co. kompass och lanternor, F. Wilh. Johansson tält över sittbrunnen, A.-B. Livbåtsvarvet en sjökortslåda, Wettergren & Kerbers Bokhandels Ä.-B. sjökort, flaggfabriken National signalställ och flaggor, hr Georg Lindahl en matta, A.-B. Ferd. Lundqvist & Co. Haerlockmadrasser, drapen och gardiner, A.-B. Hjalmar Collin & Co. kokkärl, skedar, knivar och gafflar, A.-B. Rörstrands Porslinsfabriker servis för 6 personer med G. K. S. S. emblem samt Glasögonhuset klocka och barometer.

Vid sidan av G. K. S. S. båten syntes bl. a. en av Arendals båtvarv levererad drake, vars omålade furuskrov blev föremål mången granskande blick. Att båten skulle bliva ett prov på vad detta förstklassiga varv kan prestera var ju att vänta. Strax intill syntes den av Badgästernas Segel Förbund i år introducerade nya båttyp som man givit namnet »Najad». Denna båt har levererats av båtbyggare Sven Olsson, Ringön. Typen verkar smäcker och fin och torde bli en trevlig liten »slängbåt».

Från Båtbyggnadsmässan i Göteborg i maj 1932.

Abrahamson & Sons välkända båtvarv svarar för den präktiga kosterbåt, som Segel Sällskapet Fram utställt. Konstruktör är Sven Abrahamson, Ramsö, Vaxholm och han har visat att han kan rita kosterbåtar som äro verkligt snabbseglande utan att behöva göra skroven extrema. Det vackra segel stället hade levererats av segelmakare Henry Hedmark, Göteborg.

Långedrags Segel Sällskap visade sin stora segeljulle, en typ som med rätta hunnit att bli mycket populär. Det är en präktig sjöbåt, men den kräver avsevärt mer krafter hos de unga seglarne än vad G. K. S. S:s pojkbåt med sina smäckra doningar gör. Därför torde den väl aldrig kunna bli någon riktig juniorbåt utan snarare en utmärkt »eftermiddagsbåt» för vuxet folk. Även som fiskebåt är den briljant. Konstruktören, båtbyggaren Hjalmar Olsson, Arendal, har visat att han förstår hur en segeljulle skall se ut och båtbyggaren Arvid Carlsson i Svineviken, Henån har visat att han kan bygga riktigt bra båtar.

C. E. Anderssons Båtvarv i Sundsandvik visade prov på sin båtproduktion genom en pojkbåt av G. K. S. S:s typ. Det var juniorutlottaren i detta sällskap, av vilken typ det numera finnes åtskilliga hundra byggda. Seglen hade levererats av F. Wilh. Johansson, Göteborg. A.-B. Livbåtsvarvet visade prov på sina präktiga och välbyggda allmogesnipor och giggar. En ny typ av motorbåt väckte mycket intresse, liksom en liten trevlig eka. Dessutom fanns en präktig motorbåt av mahogny m. m. från Bröderna Larsson i Kristinehamn, vilket varv sedan gammalt har namn om sig som förstklassigt. Bland alla de olika typerna fäste man sig även vid en flatbottnad eka som gjorts av härdad masonit. Det var en trevlig båt, som dock kanske behövde ytterligare ett eller annat spant.

En rad av olika firmor hade dessutom utställt kanoter, beslag såväl rostfria som andra, modeller, konstruktionsritningar, flaggor, belysningsapparater, färger och fernissor nautisk litteratur, båtkläder m. m. Men det hade nog varit önskvärt att man haft många fler utställare av alla de tillbehör som hör till båtbyggnadsfacket.

Källa: Seglarbladet nr 10 1932. Publicerat med tillstånd av GKSS