S21 Joulie

5 ½-meters Nordisk Kryssare

GKSS och Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) gick samman 1931 och skapade reglerna för den nordiska ”Fem-och-en-halvan”. Det är en mycket elegant och välseglande båt som var avsedd att bli en kombination av kappseglings- och familjebåt. Tyvärr har den åtminstone i Sverige bara blivit en snabb och bekväm familjebåt. Den är på tok för dyr för att kunna bli en populär kappseglingsklass. De flesta av båtarna är konstruerade av Bertil Bothén. Andrahandsvärdet på dessa mahognybåtar är mycket stort.

Källa: Segelbåtstyper. Bremberg & Seth. Bonniers 1965.