Vid tiden för klassens bildande diskuterades många aspekter av den nya båttypen, både på GKSS möten och i artiklar i tidningarna Seglarbladet – som ges ut än idag – och Rodret.

Här finner du några av dessa artiklar samt en del andra texter om båttypen, sorterade i omvänd kronologisk ordning.

Göteborgs Kungliga Segelsällskap drev tillsammans med Kongelig Dansk Yachtclub utvecklingen av denna nya klass i slutet av 20- och början på 30-talet. Artiklarna vittnar om en mycket livlig diskussion i vilken många av de välkända konstruktörerna deltog – däribland Bertil Bothén, Gustav Estlander, Johan Anker, Knud H. Reimers med flera – såväl som anonyma seglare och båtägare med bestämda åsikter i frågan.

Idén till den nya klassen hade två ursprung – dels blev byggen av 6mR-båtar för dyra och de var inte lämpliga för segling med familjen, dels ville man ha en sjödugligare version av de populära skärgårdskryssarna, speciellt i 30m²-klassen.

Källa: