Gustaf Estlander
Gustaf Estlander 1876-1930

Om Gustaf Estlander:

Finländsk-svensk segelbåtskonstruktör och seglare.

Konstruerade ett stort antal båtar, bl.a. skärgårdskryssare och R-jakter. Var en av de drivande konstruktörerna i framtagandet av Nordiska kryssarregeln.

Ritade de tre första danska Nordiska Kryssarna.

Nordiska Kryssare ritade av Gustaf Estlander: