Nordisk kryssareAv Einar Blomquist

Fem kojplatser imnrymmer denna båt, två i förpiken, två i ruffen och en stickkoj

När ingenjör Bertil Bothén, initiativtagaren till 5½ meters nordiska kryssaren, fick i uppdrag att rita denna båt — hans senaste i klassen — var en av förutsättningarna att skapa en verkligt rymlig och sjövärdig båt, som om möjligt skulle ha samma goda seglingsegenskaper som hans tidigare 5½:or. De båtar, som byggdes efter ritningen, blev lyckade. Bland annat medförde en måttlig ökning av bredden förut en förvånansvärt stor utrymmesvinst. Vad snabbheten beträffar visade sig denna konstruktion fullt i nivå med tidigare klasskamrater.

1949 byggde ingenjör Olof Lalin en båt efter dessa ritningar vid Bröderna Erikssons båtbyggeri i Strängnäs. Båten har limmad bordläggning av afrikansk mahogny på spant av ek. Däck, mast och rundhult är av oregonpine. Skarndäck, följare, sargar och luckor har tillverkats av hondurasmahogny.

Segelritning – S30 Lalita

Från bothénritningen har vissa avvikelser gjorts beträffande inredningslösningen. Sålunda är sittrummet inte självlänsande, utan durk och tofter har sänkts något, dock inte mer än att en fullvuxen person har god plats i stickkojen på styrbordssidan. Skotbalken har höjts till sargkanten och skottet under utformats till ett stadigt, uppfällbart bord, som också kan fästas till garderoben i ruffen. Överbyggnaden på fördäck har ersatts med en väl tilltagen lucka. Styrbord om garderoben är passagen fri till skansen.

Intill masten är en specialgjord shellgastub placerad. Intill garderoben och babord om masten har ackumulatorn sin plats. Skansens inredning utgörs vidare av två fällkojer. Totala kojantalet uppgår alltså till fem, av vilka de i ruffen har en största bredd av 80 cm. Den på inredningsritningen synliga lådan under akterdäck är avsedd för stuvning av en utombordsmotor.

Efter en sommars segling vill hr Lalin ge båten de bästa lovord. Han anser att det för närvarande inte finns någon annan båttyp av denna storleksordning som är så fullkomlig. Båten är inte större än att en man ensam sköter alla manövrer och samtidigt som den är utmärkt »finseglare», skänker den trygghetskänsla genom lugn gång i sjö och styvhet i friskt väder. Detta förenat med mycket goda utrymmen är nog anledningen till att allt flera seglare börjar inse att 5½ meters nordiska kryssaren verkligen gör skäl för namnet idealbåten.

Båtens dimensioner:

Längd över allt 10,63 meter
Längd i vattenlinjen 7,60 »
Bredd 2,16 »
Djupgående 1,48 »
Järnköl 1,79 ton
Segelarea 30 kvm
Yankee jib 25 kvm
Källa: Till Rors med Segel och Motor, nr 3 1950