Årsmötet avhölls planenligt med tiotalet närvarande, varav fler var nya ansikten.
Mötet godkände bl.a. de nya stadgarna. Protokollet (ojusterat) finns på medlemssidorna


Vägbeskrivning GSS

Förbundet håller årsmöte torsdag 16 mars 2017 kl 19.00, i Göta Segelsällskaps lokaler på Långholmen.

Kallelse och möteshandlingar finns nu tillgängliga i medlemsmenyn och kommer även att skickas med post.

Välkomna!