S17 Tjosan
Konstruktionsår: 1945
Konstruktör: Knud H. Reimers
Varv: Självbygge, Eskilstuna
Ritningar: 4 st.

Material

Skrov: Furu
Mast och bom: Gran
Däck: Oregon pine
Köl: Järn
Spant:

Dimensioner [?]

Deplacement: kg
Segelarea: m²
LÖA: 10,65 m
KVL: 7,52 m
MVL: m
Bredd: 2,08 m
Djup: m

Alma:

Motor: Yanmar 2YM15 (2015)

Websida:

Ägare:

Endast synligt för inloggade medlemmar

Hemmahamn:

Endast synligt för inloggade medlemmar

VHF:

Om Tjosan

S17 Tjosan och systerbåten S18 Ann byggdes samtidigt i Eskilstuna 1944-1945. Bygget startade 24 februari 1944 och efter styvt 2.200 timmar per båt och 16 månader senare kunde syskonen, sommaren 1945, glida iväg på Eskilstunaån och ut till Mälarbaden.

Elon Ahlin, Bergs, byggde S17 och Rune Carlsson på Bok-Öbergs (son till Richard Carlsson, Fil-Öbergs) byggde S18. Varje båt kostade 5.000 kr i materialkostnad. Om de byggts av ett varv så hade kostnaden legat mellan 15 – 20.000 kronor per båt.

Elon Ahlin var egentligen intresserad av en Ö6:a men läste om 5½-kryssaren och beställde en ritning för 600 kr. Mahognyvirket inköptes från Scandinavisk Träimport i Blomstermåla och furu och gran från Eks Såg, mellan Eskilstuna och Strängnäs. Mast och bom gjordes i gran. En kompis som var gjutmästare på Bolinder-Munktell gjorde järnkölen (1.790 kg), samt bultar och trimfickor.

1979 installerades en inombordsmotor Yanmar YSE8G, 8 hk (liggande cylinder).

År ?? installerades centrumlyft via nya rostfria kölbultar, specialbeslag med sprintar samt ett skräddarsytt lyftok. Båten hänger perfekt i tyngdpunkten och i våg och man slipper grusiga lyftband mot skrovsidorna.

2007 Motorn renoveras och tanken flyttas

2011 Renskrapning av mast, varmgalvning av samtliga mastbeslag.

2014 Byte rutor till fönster på ruffen. Byte av vinschar till underdragna av årsmodell 1944. Det dukade furudäcket bytt till lackat oregon-pine. Ruffens fönsterkarmar, beslag till flaggfäste, rorkult, skotpåle omkromade. Nya skotskenor och block till fock. Skrapning och omlackning av rorkult, luckor och ruff.

2015 Motorbyte, nytt bränslesystem, 3 st rostfria spant kompletterade under motorn.

2015 Elsystem utbytt/kompletterat.

2015 Renskrapning av botten med omfattande linoljeimpregnering.

Tidigare namn och ägare:
Tjosan Elon Ahlin Eskilstuna Svearne 1945 -
Bengt Nilsson
1968 -
Charlotte Lennart Gustafsson Lidingö SS Westgötarne - 1994
Tjosan Erik Cyrus Tyresö 1994 - 2000
Seth Johansson Sigtuna 2000 - 2007