Danska NK D1 Lis, KSSS jubileumsregatta i Sandhamn, juli 1930. Foto: Oscar Norberg

Det er nu afgjort, at Ingeniør A. C. L. Nielsens nye nordiske Krydser »Lis« kommer til at deltage i Europaugen ved Sandhamn.

Desuden er der al Sandsynlighed for, at ogsaa den nordiske Krydser, som Arkitekt Arnold Jensen har bestilt, vil naa at komme med.
Arkitekten rejser ialfald en af de første Dage til Kiel for at se Værftet lægge sidste Haand påå Arbejdet, og det er derefter Meningen, at han pr. Damper tager med Baaden til Stockholm, hvor han vil ankomme den 14. ds. og saa deltage i Sejladserne den 15. og de folgende Dage.

– Der bliver ikke megen Tid til Trimning.

Fra Gøteborg ventes to svenske nordiske Krydsere.

 

Källa: Sejlsport, 10 juli 1930