När man läser i Seglarbladet om den nya klassen får man snart intrycket att här har verkligen skapats något som kan bliva en ersättning för vad vi förlorade den gång skärgårdskryssaren tog sig till att utveckla sig så långt att man inte kunde följa med längre. Det är just sådana präktiga båtar som behövas. Men varför kalla den för »nordisk kryssare«? Kräver inte ett dylikt namn ett beslut från alla Nordens länder. Skulle ej en dylik namnfråga kunna hänvisas till Skandinaviska Seglarförbundets styrelse? Under tiden kunde man ju insända namnförslag t. ex. till Seglarbladet i och för publicering. Själv skall jag be att genast få lämna mitt förslag till namn, nämligen »skärgårdsjakter«, eventuellt i förbindelse med beteckningen »nordisk«.

Intresserad

 

Källa: Seglarbladet nr 8, 1930. Publicarat med tillstånd av GKSS