Herr Redaktör!

Med anledning av den i förra numret av Seglarbladet synliga insändaren får jag rikta ett tack till herr »R. F.» för hans inlägg. Det är verkligen på sin plats att göra ett sådant påpekande som herr »R. F.» gjort beträffande vederhäftigheten av en del av de yttranden, som gjordes vid G. K. S. S. möte på Grand Hotel. Man kunde då inte undgå göra den reflektionen att mången pratar på sammanträden utan att egentligen veta vad han talar om. Såsom nu t. ex. omdömena om de båda båtarna »Ellida» och »Albertina». Varför icke erkänna att den av ingenjör Bothén konstruerade båten var bra samtidigt som man skäller ut den andra? Nog får man anse ett sådant inlägg i diskussionen vara minst sagt haltande. Om det nu var detta lyte i anförandet som gjorde att vederbörande talare fick så många av auditoriet att skratta vet jag ej, men nog borde man insett att roligheten var ganska billig. Åtminstone tror jag ej att den imponerade på de mera reflekterande av auditoriet.

En så god idé som försöket att skapa en båtklass av denna av många efterlängtade storlek är värd en bättre behandling än den bestods av en del talare. Man borde därför sparat sin kritik när man ej har något bättre att komma med, även om man som herr »R. F.» säger kan anmärka på en del detaljsaker. Emellertid synes ju trots allt en del byggen komma till stånd efter den gjorda korrigeringen av regeln. Må man hoppas att de herrar, som nu uttalade sig med sådan säkerhet om klassen ville stiga ombord och segla i dem innan de avge sitt omdöme. Nog tror jag att vederbörande båtägare hälsar dem välkomna ombord utan att bliva generad för sin båt.

Gammal båtägare.

 

Källa: Seglarbladet nr 20, 1930. Publicerat med tillstånd av GKSS