Herr Redaktör!

Den strävan, som de senare åren är tillfinnandes i Göteborg att här skapa egna båtklasser, kan icke undertecknad ansluta sig till. Detta av många skäl, men framför allt därför att ett enskilt segelsällskap bör låta båtutvecklingen ske i gemenskap med andra sällskap. Om man ser på de klasser enskilda sällskap ha skapat så ha nog det övervägande antalet endast lyckats fånga ett rent lokalt intresse. Härpå finnas många exempel under årens lopp.

Det var en svaghet att de, som nu vilja ha klassen, icke hade föreslagit G. K. S. S. att sällskapet ingår med förslag till Skandinaviska Seglarförbundet eller åtminstone K. N. S. och K. D. Y. att intressera sig för denna. Att som nu synes ha skett göra upp bestämmelser med några enskilda medlemmar av K. D. Y. vittnar knappast om någon god omdömesförmåga.

Utan att således kunna gilla de vägar man har gått i denna sak skulle jag dock vilja säga att den av Bertil Bothén ritade båten nog bör kunna gillas av dem, som verkligen sett den på nära håll. De som giva sig in i diskussionen utan att såsom signaturen »R. F.» i Seglarbladet mycket riktigt anmärkt »grunda sina uttalanden på verklig kännedom om denna båt«, lämnar jag åt sidan. Den båten har bl. a. i mer än önskad grad det höga fribord man så länge ordat om, och den är i mellanvind i det närmaste lika snabb som de nya 30-orna. Felet med den är naturligtvis att den har järnköl. Antingen skall en båt byggas av furu med järnköl eller av mahogny med blyköl. Vad därutöver är är absolut av ondo. Den som inte förstår det idag lär nog förså det när han haft sin mahognybåt med järnköl i 10 års tid. Men Jag vill icke ytterligare gå in på detaljer om regeln. I stället vill jag endast hemställa till vederbörande att beakta mina påpekanden i början av detta inlägg.

»Senior.»

 

Källa: Seglarbladet nr 20, 1930. Publicerat med tillstånd av GKSS