Den 12 maj är det 85 år sedan man, efter långvarig och livlig debatt bland medlemmar och konstruktörer, formellt kunde anta Bestämmelser för 5½ meters Nordiska Kryssarklassen – regeln som gav oss våra vackra båtar – på GKSS ordinarie vårsammanträde i Göteborg.

Vi högtidlighåller naturligtvis detta genom att putsa lite extra på båtarna inför Veteranbåtsmötet, samt ge dokumentet med 5½-regeln en utseendemässig ansiktslyftning.

På bilden nedan ses herrarna som hade det goda omdömet att anta regeln. Det tackar vi för.

En gruppbild från G. K. S. S:s vårsammanträde i sällskapets klubblokaler torsdag 12 maj 1932

Förarbetet med regeltexten verkar dock ha varit grundligt gjort. Från mötet rapporteras: Utan diskussion antog sällskapet för sin del de föreliggande bestämmelserna för 5½ meters Nordiska Kryssareklassen att gälla under 10 år fr. o . m. i år. Förslaget kommer enligt meddelande att behandlas även av Kongl. Dansk Yachtklubbs vårmöte.

 


Källa: Seglarbladet nr 9 och 10 1932. Publicerat med tillstånd av GKSS.