För dig som hellre läser på skärm än på papper, finns nu ordförandes senaste medlemsbrev i arkivet.