Carl Gustaf Holmström

Ingenjör Carl Holmström var på 20-talet en av Sveriges främsta kontruktörer av 6:or. Han ritade även en Nordisk Kryssare med lite speciella mått. Den fick dock aldrig någon beställare, trots att den var omskriven och illustrerad flera gånger i Seglarbladet.

Man vill ej segla ständigt i en båt som kränger och stänker mycket, skriver Holmström i beskrivningen av sin konstruktion, som hade bredare ändskepp och längre kölparti än de först byggda 5½:orna, och som var inspirerad av 40m2 skärgårdskryssarna Gitana och Stina.

Holmström var aktiv i diskussionerna kring nordiska kryssarklassen och förordade en entypsklass med bredare ändskepp.

ur Nordiska kryssarklassen under diskussion i G.K.S.S.:

[…] En billig båt måste bliva en entypsbåt, yttrade denne, och föreslog att man i stället för att skapa en ny regel skulle bygga upp en entypsbåt av »drakens« typ men större. […] De nordiska kryssarnes svaghet är att de segla på sin kölvikt under det att exempelvis de 30-or tal. konstruerade för ett 15-tal år sedan hade sin bekanta styvhet på grund av sina breda ändskepp.

Läs om 5½:an som aldrig blev byggd i artikeln Ny typ av 5½ met. Nordisk Kryssare ur Seglarbladet från 1933.

Förslag till 5½ met. Nordisk Kryssare. Konstruktör C. Holmström. Båten har ännu icke fått någon beställare.