Styrelsen har beslutat att skjuta upp även 2021 års årsmöte till tidig vår 2022, då vi håller ordinarie möte. Formalia för verksamhetsåren 2019 och 2020 avhandlas då, i samband med de för 2021. Kontakta info@nordiskkryssare.org vid frågor eller synpunkter på detta. Kallelse och möteshandlingar skickas ut som vanligt.

Styrelsen