Gillar du gamla segelbåtar som Nordiska Kryssare och R-sexor?
Gillar du ord som ”härutinnan” och ”tillfyllest”?
Gillar du ingenjörsvisa utläggningar om girthdifferenser och breddkoefficienter?

Då kan vi varmt rekommendera Bertil Bothéns artikel från 1944 om nordiska kryssarregelns inflytande på den något obskyra B-sexan.

Om inte, så har vi mängder av andra, betydligt mer lättillgängliga artiklar med anknytning till femochenhalvan i avdelningen Historia.

B-6:an – eller Nordiska 6:an som den även kallats – tycks ha varit ett försök att konstruera en enklare variant av 6mR, eller möjligen en större variant av 5½:an. Någon information om eventuella byggda båtar har dock varit svår att hitta.

Jac M. Iversen konstruerade en B-6:a på uppdrag av KSSS, men det är oklart om den någonsin lämnade ritbordet. Den har dimensionerna 11,435 x 2,17 och en segelarea på 40 kvm.

Linjeritning, spantruta. B-Sexa (Iversen) 1988:9:2092:1

Inredningsritning i plan, profil och sektion. B-Sexa (Iversen) 1988:9:2092:4

Segelritning. B-Sexa (Iversen) 1988:9:2092:2


Ritningar från Sjöhistoriska Museet (licens CC BY-SA 4.0)