N.K.-båtarne starta i Styrsö Kappseglingssällskap.

En fin omslagsbild från Seglarbladet nr 21, 1933 visar S1 Ellida och S4 Solglimt i närkamp under starten vid kappseglingarna vid Styrsö i augusti 1933.

Möjligen också en 5½ i förgrunden – kanske S7 Cobra eller S6 Sunny.

Olof Gillholm som nämns i en del artiklar om klassens tillblivelse – dock aldrig i samband med någon av båtarna – verkar enligt regattaresultatet varit ägare till S1 Ellida vid den här tiden.

Notera att tredjepristagaren Lars Hill-Lindquist enligt våra uppgifter var ägare till S15 Sunny III, som ska vara ritad först 1935, vilket tyder på att det är något som inte stämmer (eller saknas)  i våra uppgifter. Tyvärr visar resultatlistorna inga segelnummer, bara namn och ägare.

En möjlig förklaring skulle kunna vara att Lars Hill-Lindquist tidigare även ägde S6 Sunny II och att det är hon som avses. Namnen Sunny II och Sunny III talar ju för detta, men det är i övrigt ren spekulation.

Uppgiften att Sunny II skulle ha ritats och/eller byggts 1936 är också tveksamt med tanke på hennes låga nummer. Sunny II är för övrigt med i resultatlistan från GKSS Jubileumsregatta i juli 1935 – med Lars Hill-Lindquist som ägare. Utan segelnummer…

Om kappseglingarna vid Styrsö 1933:

[…] Bland de nordiska kryssarne, vilka ävenledes gjorde utmärkta seglingar, segrade denna gång hr Hjalmar Edwards vackra ”Cobra” med ”Solglimt” på andra plats, ”Ellida” på tredje och ”Sunny” på fjärde.

[…]

1) Cobra, Hjalmar Edwards, 7,13,18
2) Solglimt, Gunnar Anderberg, 7,13,58
3) Ellida, Olof Gillholm, 7,15,20
4) Sunny, Lars Hill-Lindquist, 7,15,47.