”Hela båten visar sig vara ett mästerprov på finsnickeri av det slag, som eskilstunaseglarna specialiserat sig på, där träet behandlats med samma omsorg och samma noggrannhet som stålet vid dagens arbetet i verkstäderna.”

I en artikel i Eskilstunakuriren från 1945, Amatörer byggde vackra kryssare, berättas om de två systerbåtarna S17 Tjosan och S18 Ann.