Linjeritning, Nordisk Kryssare 1940. Tord Sundén 2012:6:44:1

Tord Sundén är kanske mest känd som konstruktören bakom båttyperna Nordisk Folkbåt och Internationell Folkbåt – IF, men han ritade även ett antal Nordiska Kryssare.

S20 Ylva (som havererade på 70-talet), S23 Stumpan (som senast sågs i Medelhavet runt millenieskiftet), och S46 Anna – som fortfarande seglas i Finland – och som för övrigt är Sveriges sist byggda 5½.

I Sjöhistoriska museets samlingar finns även ritningar till ytterligare en Nordisk Kryssare, som aldrig verkar blivit byggd.

Ritningarna är daterade 1940 och är därmed äldre än de tre nämnda jakterna, men linjerna är moderna och överbyggnaden ger en försmak av raketålderns strömlinjeformade ideal, ett decennium före sin tid.

Segelplan, Nordisk Kryssare 1940. Tord Sundén 2012:6:44:1

inredningsritning, Nordisk Kryssare 1940. Tord Sundén 2012:6:44:2


Ritningarna publicerade i enlighet med CC BY-SA 4.0. Om någon önskar bygga båtar med hjälp av Tord Sundéns ritningar, ska kontakt tas med båda hans söner Sture Sundén och Jörgen Sundén, samt efter deras bortgång med deras arvtagare fram till år 2069.