Carl Westins Båtbyggeri, Mönsterås
Båtbyggare: Carl Westin, Ivar Westin, Gösta Westin, Claes Rampeltin

Verksamt 1905 -

Om Westins Båtbyggeri:

Varvet grundades av Carl Westin. Sönerna Ivar och Gösta tillverkade snipor. Claes Rampeltin var fosterson till Ivar Westin och började vid varvet 1959 som 15-åring. Han tog sedemera över driften av varvet, som numer heter Rampeltins Båtvarv. Claes var framgångsrik Drake-seglare.

Ett flertal av SXK lottbåtar har byggts på varvet och Tore Herlins konstruktioner var vanliga.

Nordiska Kryssare byggda på Westins Båtbyggeri: