GÖTEBORGSREGATTAN 1936 19—21 JUNI

Den grandiosa finalen.

Man var på förhand en smula rädd att årets göteborgsregatta skulle verka matt vid hågkomsten av fjolårets pomipösa och imposanta regatta. Intrycket fanns nog i början men försvann fort nog. Det viktigaste är inte mängden av vackra båtar — utan den sport som utvecklas.

Som så ofta är fallet drogo vädrets makter ett streck över banbestämmande seglingsnämnders beräkningar. Både fredagens och lördagens seglingar missgynnades av att banorna icke passade varken vindriktningen eller vindstyrkan. Söndagen bjöd på bättre vind, men någon verklig blåsdag fick man inte. Kryssen bör utgöra den längsta eller åtminstone en avsevärd del av seglingen. Detta var icke fallet de båda första dagarna. Söndagen var vinden något friskare och bjöd på kryss mellan Geveskär och Rossbådan varför de båtar som seglade den lilla ”extra” triangeln fingo ganska lång kryssbana.

FREDAGEN DEN 19 JUNI — S. S. ÆOLUS.

Bana: Långedrag — Hundskär — Rossbådan — märkeflagg so. om Buskär — Hundskär — Långedrag.
Vind: 2—5, v.

Rundningstider vid Buskär:

NK. Anita 2,23,05, NK. Sigrid 2,25,34.

De fem NK—båtarnas start leddes av Ione med 15, Anita 17 sek. Anita låg dock friast och kom bäst i väg. […] Anita ledde länge sin klass men blev strax före mål omseglad av Sigrid.

LÖRDAGEN DEN 20 JUNI — G. K. S. S.

Bana: Långedrag — Hundskär — Rossbådan — flaggboj ö. Buskär — flaggboj v. om Geveskär—Rossbådan—flaggboj ö. Buskär—Hundskär— Långedrag.
Vind: 0—4 sek.—met., vsv.

Rundningstider:

5½ NK. Rossbådan, 1 gång: Cobra 12,49,1,, Anita 12,49,18, Sigrid 12,51,56, Sunny 12,53,18, Ione 12,55,32.

Lördagen hade samlat ett betydligt större deltagareantal än fredagen. Vinden var nu än skralare om än den kanske stod jämnare. I NK—klassen hade Anita och Cobra länge sina dueller, om vilket rundningstidema bära vittne. Vid Rossbådan första gången tycktes Anita ha säker ledning men Cobra hade fått en härlig vindchans och strax före rundningen gick hon förbi i lä. Vid Geveskär ledde Anita åter med 7 sekunder och lyckades sedan öka sitt försprång.

SÖNDAGEN DEN 21 JUNI — G. K. S. S.

Bana: Långedrag — Hundskär — Rossbådan — flaggboj ö. Buskär— Hundskär—Långedrag.
Vind: 4—6, v., sedan nordlig 0—5.

Rundningstider, Buskär:

5½ m. NK.: Anita 13,06.00, Siri 13,08 08, Ione 13,08,35, Sigrid 13,08, 45, Cobra 13,11,48, Solglimt 13,13,34.

Det friskare vädret hade äntligen kommit. Inte blåste det som man kanske önskade, men under de två föregående dagarna hade man fått små anspråk på vind.

Klass Båt Ägare Segelsällskap Fredagen den 19 juni Lördagen den 20 juni Söndagen den 21 juni
Seglad tid N:r Seglad tid N:r Seglad tid N:r
5½ N.K. Solglimt Gunnar Anderberg G.K.S.S. start. ej 2.58.24 6
Cobra Hjalmar Edwards » 5.45.51 2 2.56.40 5
Anita Lars Gedda » 4.07.40 2 5.42.19 1 2.51.27 1
Ione Nernst Hansson » 4.09.57 3 5.56.39 5 2.55.08 3
Sigrid II W. Wassén » 4.07.11 1 5.46.56 3 2.55.11 4
Siri II* S. Thorstensson » 2.54.20 2
Sunny III Lars Hill-Lindqvist » utgick 5.55.25 4 start. ej

[* Siri II kan möjligen vara S12 Riss II. Reds anm.]

Källa: Seglarbladet nr 9, 1936. Texten är redigerad