Segelritning till 5 ½ m. nordisk kryssare. Konstruktör: Ingenjör Carl Holmström, Göteborg.

Den populära nordiska kryssareklassen får ett bra tillskott nästa säsong. Så vitt Seglarbladet har sig bekant blir det minst tre nya båtar, möjligen fyra. Arkitekt Nernst Hanson bygger en båt hos Hjalmar Johansson på Långedrag efter ritning av Bertil Bothén. G. K. S. S. bygger en båt på Arendals båtvarv efter ritningar av Tore Herlin och dessutom har Tore Holm ritat en båt för doktor Ekholm i Nässjö. Även den sistnämnda båten får sin hemvist på västkusten. I dagens nummer visa vi en splitter ny konstruktion, som dock ännu icke fått någon beställare. Den är utförd av ingenjör Carl Holmström i Göteborg som ställt nedanstående ritningar till Seglarbladets förfogande. Ingenjör Holmström lämnar samtidigt följande beskrivning:

En bred, kraftig båt som seglar med liten krängning har alltid varit den önskvärda typen på västkusten för en lustseglingsbåt. Den i typ som skapats av den internationella regeln i de mindre klasserna är ingen båt för lustsegling, det är en ren kappseglingsbåt och som sådan får man naturligtvis ej begära att segla enbart behagligt. Man skall ju komma först i mål hur mycket det än kostar. Tyvärr har man nu kommit därhän att alla båtar som nu konstrueras skall ha samma egenskaper som de internationella, i annat fall duga de ej. Följden av detta har blivit att segelsporten avfolkats år efter år.*) Dessa båtar passa utmärkt för ungdom, men äro alldeles för obekväma för nöjessegling. Man vill ej segla ständigt i en båt som kränger och stänker mycket; vi se också att de som segla för nöjets skull skaffa sig båtar av helt annan typ. Den här visade båten är konstruerad med tanke på en god båt som kan byggas för överkomliga kostnader, en båt som ej kränger mycket, som seglar med förskeppet rätt väg, ej nerstucket i sjöarna, samt en god friskvindsbåt. Som modell har jag använt 40 kvm. skärgårdskryssarna ”Gitana” och ”Stina”, välkända båtar på västkusten.

5 ½ m. nordisk kryssare. Konstruktör: C. Holmström.

Båtens dimensioner äro:

Längd över allt = 10,500 met.
 ”  i vattenlinjen = 6,745  ”
Bredd störst = 2,270  ”
Djupgående störst = 1,475  ”

 

Konstruktionen visar en båt med betydligt kraftigare ändskepp än de hittills bygda båtarna, 190 mm. större bredd, mycket längre kölparti och med den bestämda ballasten 1,500 kg. järn och 200 bly i kölen. Inredningen sådan den har utförts har jag experimenterat med i många år på mina båtar och ändrat och förbättrat många gånger. Ruffen är bred och rymlig och båten är försedd med självlänsande sittbrunn, vilket jag anser nödvändigt i en båt med inredning. I ruffen finnes fyra kojplatser, 1900 mm. långa och c:a 650 mm. breda, två skåp under däck för servis och inventarier, hyllor mellan dem; bekvämt att sitta med ryggstöd runt bordet, som är 1000 × 575 mm. Under främre tvärskeppssoffan plats för islåda och proviant, klädskåp runt masten, varest man kan hänga upp kläder av 1300 mm. längd, tack vare att ruffen går för om masten. Kök och penteri äro under främre delen av sittbrunnen, varigenom den som lagar mat kan få vara med vid bordet, och allt matos går akteröver. God plats för flaskor finnes under sofforna och durken. Akter om sofforna under däck plats för handväskor, i häcken kabelgatt och plats för utombordsmotor. Man kan eventuellt göra akterluckan längre; förut kan kojplats ordnas om så önskas. Något t. c. har ej ordnats; att lägga detta förut är ej praktiskt, då det varken kan användas i sjön eller vid brygga. För detta ändamål är väl också t. c. onödigt i en sådan liten båt, då det går att ordna på mycket enklare vis. Diskning sker naturligtvis på däck. Detta är en kort beskrivning på hur jag tänkt ordna båten om jag själv skulle ha den. Hur den skulle segla i förhållande till befintliga båtar är jag ej kompetent att säga, men nog blir det en god och snabbseglande båt.

C. Holmström.

*) Påståendet inte riktigt. Red.

5 ½ m. nordisk kryssare. Konstruktör: C. Holmström.

Källa: Seglarbladet nr 18, 1933. Publicerat med tillstånd av GKSS