»Briand 7« V. Olsen – »Can II« Chr. Nielsen – »Kaddara« Cruusberg. – »Queenie« P. Glud

I den danska tidskriften Vikingen från 1939 skriver Christian Nielsen – ägare till Estlander-ritade D2 Can II – om klassen ur ett danskt perspektiv.

”Det är en utmärkt båt för danska vatten, lätt att hantera för man och hustru på kryssningar, mycket torr även i ganska krabb sjö, eftersom nästan ingen sjö blåser in i sittbrunnen, seglar utmärkt med endast storsegel, vilket naturligtvis har betydelse i hårt väder och vid in- och utfart i hamnar.…”

Översatt från danska.