Göteborgs Kungliga Segelsällskaps medlemstidning Seglarbladet har givits ut oavbrutet sedan 1911. Den Nordiska Kryssarklassen, vars tidiga historia ju är intimt förknippad med GKSS, finns väl dokumenterad i många artiklar i tidskriften, varav flera finns att läsa här sedan tidigare.

I de fallen har artiklarna bläddrats fram manuellt ur gamla inbundna årgångar av tidningen bl.a på Kungliga Biblioteket, där den funnits att beställa upp från källarvalven för läsning i KB:s lokaler.

Nu har Historikgruppen inom GKSS samlat in och scannat nästan samtliga årgångar av Seglarbladet. Ett arbete som har pågått sedan 2013 och vars kulturhistoriska värde nog inte kan överskattas, varken för segelsport eller yachtkonstruktion i Skandinavien. Allt detta material, tillsammans med en stor samling fotografier, finns på GKSS hemsida, vilket betyder att arkivdykare kan ligga hemma i soffan och bläddra digitalt istället för att sitta på KB – vilket i och för sig kan vara väldigt trevligt – men betydligt omständligare.

Vi har fått tillstånd att återge här på hemsidan de artiklar som handlar om 5½-klassen samt att använda bilder – något vi förstås är mycket tacksamma för. Det har redan resulterat i ett antal nyfunna artiklar – bl.a. en om S15 Sunny III och en om S17 Tjosan, S18 Ann och SS Svearne, som publiceras under Historia – men även blänkare såsom försäljningsannonser och regattaresultat. Eller följande notis ur nr 2 1947:

 

För 5½ m. Nordiska Kryssareklassen har utfärdats dispens att använda segel sydda i utlandet. Seglen skola vara märkta ≫1947≫ av mätningsman. De få givetvis användas så länge de äro brukbara. Obs. att undantaget bara gäller ett set segel per båt.

 

seglarbladet-5-35

5½ met. Nordiska Kryssare stäva till havs

Bilden ovan kommer från omslaget till Seglarbladet nr 5 1935 och avbildar bl.a S4 Solglimt och S7 Cobra