Vad händer där inne?

Vi är nyfikna på vad våra medlemmar har för projekt igång under vintern.

Skicka en bild med en kortfattad text till info@nordiskkryssare.org, så lägger vi upp den här.

Inlägget uppdareras löpande allteftersom nya rapporter kommer in.


S9 Blåsut får sin botten sanerad från kopparhaltig bottenfärg, för att uppfylla miljöreglerna för båtar som har sin hemvist i Mälaren. Botten slipas, oljas och mönjas. Målas sedan med godkänd färg.

Samtidigt fylls kölbultsfickorna med bly för att få c:a 60 kg extra vikt i kölen. Kölbultarna är renoverade sedan tidigare, men fickorna har endast varit proppade med trä som nu har tjänat ut.

Den extra vikten kommer förhoppningsvis påverka seglingsegenskaperna positivt.


S13 Intarsia får tillbaka sin inredning efter att den varit demonterad under bytet av kölplankan.

Ny garnering monteras längs kojerna.