Vi är nyfikna på vad våra medlemmar har för projekt igång under vintern. Nu när pandemin härjar och vi inte kan ses och snacka om de här viktiga sakerna, vill vi gärna att ni delar med er. Skicka en bild med en kortfattad text till info@nordiskkryssare.org, så lägger vi upp den här.


Blåsuts inre akterspegel i ek

S9 Blåsut får ny innerspegel och aktersta däcksbalk – båda delarna i ek. Originaldelarna från 1934 var angripna av röta efter att fukt letat sig in i sprickor orsakade av motorvibrationer.

Den yttre akterspegeln i mahogny var i bra skick och kommer att återanvändas.

Nytt motorfäste gjuts i aluminium.


Nåtlimning av Intarsia

S13 Intarsia får några av sina nåter limmade.

Hon fick genomlida några varma veckor på land förra våren, efter ett större arbete med kölplankan, och drabbades av torrsprickor i bordläggningen.

I stället för konade notlister används 12mm raka lister. De pressas in i nåten med tejpade ribbor som skruvas i bordläggningen.

Därefter fräses listen ner med egentillverkad fräsplatta och skruvhålen proppas.


600 nya proppar i bordläggningen.

S29 Lindagull genomgår en större renovering, som kan följas i artikeln Renovering av S29 Lindagull.

Sambord, döträ, roder, förstäv, bottenstockar, kölbultar. Listan kan göras lång på vad som har bytts eller ska bytas.

Lindagulls ägare har kommit en bra bit på väg, och vi ser med spänning fram emot dagen för sjösättning!


Carmencita

Hos S36 Carmencita pågår inga större arbeten.

Fördäck får lite ny nåtmassa och ska sedan lackas.

En ny mahognystege, som ska sitta i nedgången till skansen under fördäcksluckan, är under tillverkning.


Många projekt är igång hos S41 Rölleka. Det största för året är renskrapning av friborden, som nu har oljas elva gånger och ska målas vita. Förhoppningsvis gör det att de klarar sol och värme bättre och får henne att läcka mindre.


S39 Jeanette – skåp mellan förpik och salong.

S39 Jeanette får, i utrymmet mellan förpiken och salongen, ett par eleganta skåp med hyllor och parluckor som lätt öppnas åt sidan.

Förseglet får ett nedhal. Genom ett rörförsett hål för om förstaget dras en tunn lina, som följer med upp när förseglet hissas. Under däck går den genom ett brytblock och löper sedan längs balkvägaren till sittbrunnen.