Juni 2020

Test av förstärkning

Äntligen möjligt att limma efter en kall vår. Förstäven var som sagt i sämre skick än vad jag fruktat. Hade jag vetat detta tidigare skulle jag nog bytt hela förstäven. Alltnog nu har jag bytt ca en meter av förstäven och förstärkt på insidan ca en och en halv meter. Allt limmat i epoxy. Jag blev tvungen att göra ytterligare tre nya bottenstockar för att ge plats åt förstärkningsmaterialet och anpassa mot förstagsbeslaget.

Tack vare värmen kunde döträt monteras. Det kritiska var om all håltagning för de sex bultarna skulle fungera. En bult måste filas lite i änden för att styra ner i kölen. Annars funkade allt över förväntan.

Jag har också fixat två små lagningar av bord. Ett en lask vid stålspant vid röstjärn. Den andra ett sprucket bord mot akterspegeln.

Har hyvlat in döträ och roderstäv efter provmontage av roder som är styrande.

Nu pågår montage av samborden. Använder överhandsfräs i spunning för att sedan finjustera med stämjärn och hyvel. Jag kommer att limma samborden i spunning och mot angränsande bord. Ursprungligen var samborden delade i två bord. Försöker ersätta dem med ett.