Mars 2022

Ruffskottet har angripits av röta och spruckit i limningarna

Sedan februari 2021 har en del hänt: Ruffskottet är i dåligt skick. Jag valde trots allt att laga och limma ihop. Hoppas det kommer att funka.

Några laskar i bordläggningen var i också i dåligt skick. Lagningarna hade blivit bättre om mitt mahognymaterial hade vari ett par mm tjockare.

Hjärtstocken har ”vingar” som har fogats samman med lödningar. Fogarna var dock på gång att spricka.

Jag sökte efter någon som kan löda mässing i Stockholm med flera ställen. Hittade hjälp av en maskinlärare i Delsbo. Nu kunde jag justera in rodret mot roderstäven och göra klart för målning.

Ganska mycket tid har gått åt till att tillverka nya däcksbalkar mm. Som man kan se på bilderna är de ursprungliga i mycket dåligt skick. Balkvägarnas kondition är också sämre än vad man skulle önska. Hoppas kunna fixa dom med mindre lagningar. Lite kuriosa är att jag hämtat furu till däcksbalkar mm från egen skog.