Augusti 2023

Renoveringen av Lindagull går vidare

Jag har framför allt jobbat med däckskonstruktion, roder, inredning och reparation av bordläggning. Men nu börjar snickerireparationerna bli klara så inpassning av inredning har tagit en större del av min tid.

Nu påbörjas nästa fas innan inredning kan monteras. Allt demonteras, bordläggningens insida slipas och ytbehandlas, all lös inredning slipas och lackas. Jag kommer att slutlacka inredningen när de sitter på plats.

Bland de riggdetaljer som följde med saknas länsbarduner. Men under segling till Arholma såg jag länsbarduner på en gammal koster som ligger på land i Österhamnen. Alltnog, jag lyckades få kontakt med ägare och kom överens om ett pris. Senare tog jag en tur till Arholma och demonterade bardunerna. (Mot bättre vetande kallar jag själva spännanordningen för bardun).